Select Page

Dūmų šalinimo stoglangiai Btmeko, Eurolux, Maxilux

Dūmų ir šilumos ištraukiamosios ventiliacijos įtaisai EUROLUX tipo, BTMEKO tipo ir MAXILUX tipo skirti ištraukti dūmus ir karštį iš gaisro apimtų patalpų. Tinkamai suprojektuoti ir sumontuoti dūmų šalinimo stoglangiai gaisro metu atlieka šias funkcijas:

iš žemutinės patalpos dalies pašalina dūmus ir nuodingas dujas,

palengvina evakuaciją bei gelbėjimo veiksmus,

užtikrina pastato konstrukcijų ir įrangos saugą,

sumažina tarpinius gaisro nuostolius dėl išsiskiriančių dūmų ir karštų dujų.

normaliomis pastatų eksploatavimo sąlygomis liukai atlieka stogo švieslangių funkciją, o papildomai įrengus juose elektrinius atidarymo mechanizmus natūralaus vėdinimo funkciją.

Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius STR gaisrinės saugos reikalavimus, statiniuose naudojami dūmų ir šilumos natūralaus ištraukiamojo ventiliacijos įtaisai turi būti parenkami įvertinus aplinkos, kurioje bus naudojami, sąlygas ir ne žemesnių kaip B300 atsparumo ugniai ir Bs-1,d0 degumo klasių. ar Broof klasej.UAB „Buitmena“ gaminami dūmų ir šilumos ištraukiamosios ventiliacijos įtaisai ECOLUX tipo ir MAXILUX tipo pilnai atitinkantys šiuos reikalavimus.

UAB „Buitmena“ gaminami dūmų ir šilumos ištraukiamosios ventiliacijos įtaisai EUROLUX tipo, BTMEKO tipo ir MAXILUX tipo yra išbandyti Europos Sąjungos notifikuotos laboratorijos ir atitinka LST EN 12101-2 standarto keliamus reikalavimus bei yra paženklinti CE ženklu, kas suteikia teisę realizuoti šiuos gaminius ES šalių narių rinkose, bei Rusijos Federacijos notifikuotos laboratorijos ir atitinka priešgaisrinės saugos ГОСТ Р 53301-2009 reikalavimus.

MŪSŲ DARBAI

Mūsų atlikti darbai

T: +370 5 232 93 63, +370 620 48 602, +370 620 81 009

A: Eišiškių pl. 25a, Vilnius, Lietuva

E: info@keraplast.lt

Susisiekime siandien!
Say Hello!

UAB "Keraplast"

Eišiškių pl. 25a, Vilnius, Lietuva
Tel./faks.: +370 5 232 9363
Mob.: +370 620 81009

El.paštas: info@keraplast.lt