System oddymiania, sterowania

Sterowanie klapami
W klapach oddymiających może zostać zamontowany autonomiczny pneumatyczny (CO2) lub elektryczny (24 V) system oddymiający, który umożliwia otwarcie klap w razie pożaru na min. 140°.
            Autonomiczny pneumatyczny (CO2) system oddymiający     
Zasada działania autonomicznego pneumatycznego systemu oddymiającego polega na wykorzystaniu energii kinetycznej sprężonego dwutlenku węgla (CO2), zgromadzonego w naboju o ciśnieniu ok. 30 bar. Nabój jest umieszczony w wyzwalaczu termicznym, mocowanym do konsoli mechanizmu otwierającego (sterowanie automatyczne), lub skrzynce alarmowej (sterowanie ręczne).
            W przypadku sterowania automatycznego klapy oddymiające są otwierane przez termowyzwalacz, składający się z bezpiecznika topikowego, naboju CO2 oraz mechanizmu z iglicą przebijającą nabój.
            W momencie powstania pożaru otwarcie klapy oddymiającej zostaje zainicjonowane przez bezpiecznik topikowy, który pękając w temperaturze 68 ºC lub 93 ºC powoduje zwolnienie iglicy termowyzwalacza, która z kolei przebija osłonę naboju CO2 i uwalnia zgromadzony w nim gaz. Uwolniony gaz przemieszcza się przewodem instalacji pneumatycznej do siłownika zamontowanego pod klapą i powoduje wypchnięcie tłoczyska siłownika oraz jego zaryglowanie w skrajnym położeniu.
Klapa oddymiająca z autonomicznym pneumatycznym napędem otwierającym (CO2).  
Klapa oddymiająca z autonomicznym pneumatycznym napędem otwierającym (CO2) oraz dodatkową funkcją wentylacji (elektryczny napęd otwierający 220 V).
 
Elektryczny system oddymiający (24 V)
Elektryczny system oddymiający (24 V) składa się z kilku urządzeń, wzajemnie ze sobą współpracujących, które w momencie powstania pożaru umożliwiają automatyczne lub ręczne otwarcie klap oddymiających. 
Głównym urządzeniem elektrycznego systemu oddymiania jest bezobsługowa centralka sterująca zasilana napięciem 220 V (wyposażona w zasilacz na 24 V DC), do której (w momencie powstania pożaru) wysyłany jest impuls elektryczny. Impuls docierający do centralki wysyłany jest automatycznie z czujek dymowych lub czujek temperaturowych. Impuls może być ponadto wysłany ręcznie, poprzez wciśnięcie przycisku alarmowego oddymiania.
Zadziałanie centralki powoduje automatyczne uruchomienie siłowników elektrycznych, otwierających klapy oddymiające. Każda centralka wyposażona jest w akumulatory, które podtrzymują pracę awaryjną centrali przez 72 godziny.
 
Klapy oddymiające z elektrycznym napędem (24 V) mogą też być używane jako urządzenia służące wentylacji naturalnej (po zamontowaniu przycisku wentylacyjnego; kąt otwarcia max. 30°)