System oddymiania typu Maxilux

Pasma świetlne typu MAXILUX wykonuje się w celu doświetlenia światłem naturalnym dużych obiektów, takich jak hale przemysłowe, magazyny, centra handlowe, poza tym, pasma świetlne są wyposażone w otwierane
segmenty z funkcją oddymiania i odprowadzania ciepła z pomieszczeń objętych pożarem. Właściwie zaprojektowane oraz zamontowane klapy podczas pożaru spełniają następujące funkcje: 
·  odprowadzają dym i gazy trujące z dolnych partii pomieszczeń,
·  ułatwiają czynności ratownicze podczas ewakuacji, 
·  zapewniają ochronę konstrukcji budynku i jego wyposażenia,
·  zmniejszają pośrednie straty pożarowe wywołane przez wydzielający się dym i gorące gazy pożarowe,
·  zapewniają optymalne oświetlenie przestrzeni wewnętrznej budynku oraz obniżają koszty zużycia energii elektrycznej 
·  po zamontowaniu elektrycznych mechanizmów otwierających spełniają funkcję wentylacji naturalnej.
Produkowane przez UAB „Buitmena“ pasma świetlne z segmentami pełniącymi funkcję wyciągowej wentylacji oddymiającej i odprowadzającej ciepło typu MAXILUX zostały zbadane w notyfikowanym laboratorium UE, spełniają wymagania określone w standardzie LST EN 12101-2 oraz posiadają oznaczenie CE, uprawniające do obrotu tymi wyrobami na rynkach państw członkowskich UE.
Konstrukcja pasm świetlnych MAXILUX składa się z podstawy (dolna część klapy), konstrukcji nośnej z wypełnieniem (górna część klapy), segmentu uchylnego oraz mechanizmu otwierającego. 
            Podstawa
Podstawa pasm świetlnych jest wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 2 mm (podstawy wymagają dodatkowego ocieplenia warstwą wełny mineralnej, styropianu lub innego materiału termoizolacyjnego o grubości min. 40 mm). Podstawy stalowe wykonuje się jako proste (wys. 350 lub 500 mm). Na życzenie klienta wykonuje się podstawy o wysokości w zakresie 300-750 mm. Współczynnik przenikania ciepła dla podstaw wynosi ok. 1,0 W/m2K (przy obróbce podstawy warstwą wełny mineralnej grubości 40 mm).                                      
            Konstrukcja (górna część klapy)
Konstrukcja pasm świetlnych składa się z: ramki oraz wypełnienia. Ramka wykonana jest z systemowych profili aluminiowych, natomiast wypełnienie z płyty z poliwęglanu komorowego (PC) o grubości 10-25 mm, w kolorze matowym lub przezroczystym. Należy zaznaczyć, ze płyty te zalicza się do trudno palnych lub samoczynnie gasnących, natomiast w przypadku płyt o większej grubości – do płyt nie rozprzestrzeniających ognia. Na zamówienie wykonuje się wypełniacze z akrylu (PMMA) jedno- lub dwupowłokowego. Integrowany do pasm świetlnych segment uchylny oddymiający (wentylacyjny) jest wykonany z tych samych materiałów co górna część klapy: z systemowych profili aluminiowych oraz wypełniacza z płyty z poliwęglanu komorowego.