Įgyvendintas ES finansuojamas projektas / 2013-08-15

UAB „Buitmena“, įkurta 2003 m., šiuo metu yra pagrindinis zenitinių žibintų, šviesos konstrukcijų, automatinių atidarymo sistemų natūraliai ventiliacijai ir dūmų šalinimui tiekėjas Lietuvoje. Aukštos kokybės ir ilgo eksploatavimo laiko produkcija, lanksti įmonės politika bei konkurencingos kainos leido įmonei įsitvirtinti Lietuvos rinkoje.

Projektas kodas – VP2-2.1-ŪM-04-K-03-037
Projekto pavadinimas – „UAB „Buitmena“ pardavimų užsienio rinkose didinimas“.
Projekto vykdytojas – UAB „Buitmena“
Priemonė – pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto “Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“.
Uždavinys – padidinti įmonių produktyvumą.
Įgyvendinimo vieta – Viln– 2011 m. lapkričio 24 d.
Projekto vykdymo pabaiga – 2013 m. gegužės 23 d.
Projekto įgyvendinimo trukmė – 18 mėn.ius
Projekto vykdymo pradžia

 

UAB „Buitmena“, siekdama didinti įmonės produktyvumą ir pardavimų apimtis, nusprendė sustiprinti savo konkurencingumą užsienio rinkose (Latvija, Lenkija, NVS šalys), joms pateikdama naujus aukštos kokybės gaminius, stoglangius MINILUX ir šviesos juostas MULTIILUX, ir didindama savo produkcijos žinomumą.

Sėkmingai įgyvendintas projektas leis ženkliai padidinti įmonės eksporto apimtis, kadangi projekto metu bus sertifikuoti du nauji gaminiai, skirti ES ir NVS šalių rinkoms, bei didinamas UAB „Buitmena“ žinomumas užsienio rinkose, įmonės darbuotojams dalyvaujant užsienyje organizuojamose tarptautinėse parodose ir visapusiškai pristatant įmonės veiklą bei gaminamą produkciją.

Projekto veiklos rezultatų tęstinumas bus užtikrintas pareiškėjo lėšomis ir iniciatyva. Įmonė dalyvaudama tarptautinėse parodose gaus vertingos informacijos apie užsienio rinkas ir potencialius klientus. Šios informacijos įsisavinimui bus rengiamos įmonės eksporto plėtros analizės ir rinkodaros strategijos.

Projekto metu sertifikuotos produkcijos gamyba taip pat bus užtikrinta pareiškėjo lėšomis ir iniciatyva, o šios produkcijos pardavimų skatinimui bus vykdoma aktyvi rinkodaros kampanija.